والیبال استان خوزستان مردم اغلب بی انصاف, بی منطق و خود محورند,..........ولی آنان را ببخش . اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند,..........ولی مهربان باش . اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت,.......................ولی موفق باش. آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند,...........ولی سازنده باش . اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند,..........ولی شادمان باش بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد.ودر نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان "تو و خداوند" است نه میان تو و مردم... tag:http://valiballlove.mihanblog.com 2020-03-30T13:10:50+01:00 mihanblog.com آغاز ترم جدید آموزش والیبال 2018-05-19T21:57:18+01:00 2018-05-19T21:57:18+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/714 مسعود گلاب مدرسه والیبال مخابرات   فلکه ملی راه جنب کلانتری 26 مجموعه ورزشی مخابرات     مربیان: مسعود گلاب و پژمان کریمی مدرسه والیبال مخابرات:ثبت نام ترم جدید آغاز شد.. اوقات فراغت و سرگرمی با آموزش والیبال در تعطیلات 96 [فونت] ایران سن‌سریف نازک ایران سن‌سریف معمولی ایران سن‌سریف ضخیم نسیم کودک یکان Tahoma Arial Courier New Georgia Times New Roman Verdana Impact Wingdings [اندازه] 1 2 3 4 مدرسه والیبال مخابرات
 
فلکه ملی راه جنب کلانتری 26
مجموعه ورزشی مخابرات
 
 
مربیان: مسعود گلاب و پژمان کریمیمدرسه والیبال مخابرات:
ثبت نام ترم جدید آغاز شد.. اوقات فراغت و سرگرمی با آموزش والیبال در تعطیلات 96
Smile
clean word remove format superscript Subscript Cut Copy Paste Horizontal Rule Ordered List Unordered List Outdent Indent Insert Link Remove Link
Undo Redo Bold Italic Underline strikethrough Align Right Center چینش چپ Justify Full Justify Full Justify Full
Text Color
Background Color
Add Image
Insert Table
Insert Aparat
InsertFromFileManager
]]>
آموزش والیبال 2017-12-22T08:19:19+01:00 2017-12-22T08:19:19+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/711 مسعود گلاب مدرسه والیبال مخابرات با مدیریت مسعود گلاب   آدرس: پنج نخل،فلکه ملی راه ،جنب کلانتریمجموعه ورزشی مخابراتتلفن تماس 09376890088

مدرسه والیبال مخابرات
با مدیریت مسعود گلاب
 

آدرس: پنج نخل،فلکه ملی راه ،جنب کلانتری
مجموعه ورزشی مخابرات
تلفن تماس 

09376890088
]]>
سال نو مبارک... 2017-03-18T06:43:32+01:00 2017-03-18T06:43:32+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/332 مسعود گلاب آغاز ثبت نام مدرسه والیبال مخابرات 2017-03-12T16:41:53+01:00 2017-03-12T16:41:53+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/709 مسعود گلاب آموزش والیبال   در مدرسه والیبال مخابرات اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت,...ولی موفق باش. آموزش والیبال
 
در

مدرسه والیبال مخابرات
اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت,...ولی موفق باش.


]]>
مدرسه والیبال مخابرات 2017-01-27T08:24:48+01:00 2017-01-27T08:24:48+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/708 مسعود گلاب دانایی،توانایی،سازندگی   مربی : مسعود گلاب شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه ساعت 20،30 الی 22،00 پنج نخل،فلکه ملی راه،جنب کلانتری،مجموعه ورزشی مخابرات @golab_academi_volleyball   آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند,...........ولی سازنده باش
دانایی،توانایی،سازندگی


  مربی : مسعود گلاب

شنبه،دوشنبه ،چهارشنبه ساعت 20،30 الی 22،00
پنج نخل،فلکه ملی راه،جنب کلانتری،مجموعه ورزشی مخابرات


@golab_academi_volleyball
 
آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند,...........ولی سازنده باش
]]>
لینک خبرگزاری ایسنا در خصوص والیبال خوزستان 2017-01-03T16:17:17+01:00 2017-01-03T16:17:17+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/704 مسعود گلاب روی لینک زیر لطفا کلیک کنیدوالیبال خوزستان در 4 سال گذشتهhttp://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=82948 روی لینک زیر لطفا کلیک کنید

والیبال خوزستان در 4 سال گذشته

http://khouzestan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=82948
]]>
خبرگزاری ایسنا در خصوص والیبال 2017-01-02T19:30:30+01:00 2017-01-02T19:30:30+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/703 مسعود گلاب حضور افراد غیرتخصصی در راس هیات والیبال خوزستان، عدم برنامه‌ریزی در هیات، وجود ضعف در رده‌های پایه، تعامل کم هیات با فدراسیون، عدم اعتقاد هیات استان به مشارکت و مشورت، ضعف در مدیریت منابع مالی و اشکال در ساختار انسانی، ازجمله مشکلاتی است که طی چهار سال گذشته باعث شده این رشته در خوزستان به سمت نابودی برود.به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، مدت ها است که به دلیل ضعف بسیار در مدیریت والیبال استان، زنگ خطر برای این رشته پر طرفدار به صدا در آمده است و باید گفت ه
حضور افراد غیرتخصصی در راس هیات والیبال خوزستان، عدم برنامه‌ریزی در هیات، وجود ضعف در رده‌های پایه، تعامل کم هیات با فدراسیون، عدم اعتقاد هیات استان به مشارکت و مشورت، ضعف در مدیریت منابع مالی و اشکال در ساختار انسانی، ازجمله مشکلاتی است که طی چهار سال گذشته باعث شده این رشته در خوزستان به سمت نابودی برود.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، مدت ها است که به دلیل ضعف بسیار در مدیریت والیبال استان، زنگ خطر برای این رشته پر طرفدار به صدا در آمده است و باید گفت هر چقدر سیر صعودی این رشته در کشور بیشتر می شود، والیبال خوزستان با شدت بیشتری سیر نزولی پیدا می کند.

 والیبالی‌های خوزستان از فعالیت چهار سال گذشته مدیریت این هیات به هیچ وجه رضایت ندارند و اگر چه دوران چهار ساله پارسافر به پایان رسیده ولی دلسوزان این رشته معتقدند، والیبال خوزستان در این سال ها به شدت آسیب دید و با چالش‌های جبران‌ناپذیری رو به رو شد.

 شاید بارزترین ضعفی که می توان از آن به عنوان رکود اصلی والیبال خوزستان یاد کرد، روی کار آمدن فردی ناآشنا در راس این هیات بود؛ امروزه آن هایی که برای ورزش کشور تصمیم‌گیری می‌کنند، معتقدند ورود افراد سیاسی یا افرادی که می توانند با خود پول را وارد ورزش کنند، به پیشرفت و حرکت رو به جلو ورزش کمک می کند اما این دیدگاه شاید نتوانسته خیلی خودی نشان دهد و به عنوان نمونه کوچک، می توان به هیات والیبال خوزستان اشاره کرد؛ فردی غیر ورزشی آن هم بدون در نظر گرفتن این که آیا او با مدیریت ورزش آشنا است و به عنوان مدیری که می تواند پول را وارد این چرخه کند، در راس این هیات قرار گرفت.

 مسعود گلاب از مربیان والیبال خوزستان در این خصوص می‌گوید: در این دوران متاسفانه نه تنها پول چشم‌گیری وارد والیبال نشد، بلکه برخی منابع مالی نیز از دست رفت. همچنین این هیات با تخریب دیدگاه مدیرعاملان برخی اسپانسرها، افول و شکاف زیادی در این رشته ایجاد کرد. همچنین تاسیس یک مدرسه والیبال خصوصی و برداشت شخصی از منافع مالی آن در حالی که تبلیغات و ثبت‌نام آن در هیات والیبال انجام می‌شد، ضربه هولناکی در بخش استعدادیابی و جذب نیروهای جوان و نوجوان بود. نتیجه این اقدام نیز عدم اعزام تیم های نوجوانان، جوانان و امیدهای بانوان در سال جاری و عدم اعزام تیم های پایه پسران در سال جاری و سال های گذشته بود. پس این آقایان نه تنها پول به والیبال تزریق نکردند، بلکه به صورت شخصی و همکاری با افراد نا کارآمد و سو استفاده از امکانات هیات والیبال خوزستان، به فکر منافع شخصی خود بودند.

 

علی ربیعی‌نیا، بهترین دریافت‌کننده 10 سال اخیر 

 حال اگر فردی غیر ورزشی بر راس کار نهاده شد، اگر او در انتخاب اعضای کادر خود، دقت لازم را داشته باشد و از افرادی توانمند و دارای سابقه مدیریت ورزش و به اصطلاح خاک خورده رشته مورد نظر استفاده کند و کادر خود را به گونه‌ای ببندد که ضعف مدیریت خود نیز خیلی نمایان نشود، باز هم می توان به آینده آن رشته امیدوار بود ولی اشکال در ساختار انسانی هیات والیبال خوزستان و چیدمان نادرست افراد، حاکی از عدم برخورداری این هیات از دومین رکن مهم؛ یعنی کادری مجرب بود.

 

فروزان صادقی یکی از مربیان والیبال خوزستان نیز در این خصوص توضیح می‌دهد: در این دوران سه نفر از مربیان درجه یک استان خانه‌نشین هستند و نمی دانم چرا از تجربیات این نفرات استفاده نشد و نمی دانم چرا نایب رییس هیات، خصمانه رفتار می‌کرد و نظر خودش مهم بود. او از نظر دیگران استفاده نمی کرد، چرا که فکر می‌کرد به عنوان مثال اگر صادقی بیاید، قدرت و موقعیتش را از دست می‌دهد، در صورتی که من تمایل به همکاری داشتم و اعلام آمادگی هم کردم اما نخواستند که من با آن ها همکاری کنم. در حالی که در دوره ای که خود من در هیات مشغول به فعالیت بودم، اعلام کردم هر کسی علاقه‌مند است بیاید و کار کند. اکنون وضعیت والیبال خوزستان بسیار بغرنج است.

 

ربیعی‌نیا نیز توضیح می‌دهد: رییس قبلی حتی کادر خوبی را هم انتخاب نکرد، چرا که اگر این کادر به درستی انتخاب می شد، می توانست در روند پیشرفت والیبال استان تاثیر بگذارد. هیچ کسی از مدیریت پارسافر راضی نبود و در واقع والیبال در این چهار سال نابود شد. امیدوارم کسی در راس هیات قرار بگیرد که بتواند والیبال را جمع کند، زیرا در این مدت واقعا ضربه خورده است. در حال حاضر خوزستان از سطح کشور فاصله گرفته است ولی با کار و تلاش جدی می‌توانیم به دوران خوب گذشته برگردیم، چرا که پتانسیل هم داریم و فقط باید کسی بیاید که بتواند از این رشته حمایت کند و والیبال خوزستان را راه بیندازد. اکنون تمام والیبالیست‌ها بی انگیزه شدند.

 

گلاب هم می گوید: تشکیل هیات فامیلی و استفاده از افرادی که نه تنها والیبالی، بلکه ورزشی نبودند، ضربه مهلکی به پیکر والیبال استان وارد کرد؛ افرادی که متخصص و ورزشی نبودند، ضمن این که برای نداشتن تخصص، حقوق نیز دریافت می کردند. عمق فاجعه در بخش بانوان بیشتر نمود داشت، به صورتی که در بین بیش از 180 بازیکن در اردوی استعدادیابی کشور، خورستان هیچ سهمی نداشت.

 

اولین گامی که کادر یک هیات برای دوران چهار ساله خود باید بردارد، برنامه‌ریزی درست و آگاهانه است و این برنامه‌ریزی می‌تواند تمام مسایل از جمله کار در رده سنی پایه تا بزرگسالان، چگونگی برگزاری مسابقات استانی، حضور در رقابت ها و لیگ های مختلف کشوری و برگزاری کلاس های آموزشی را در بر بگیرد که باز هم این موضوع در چهار سال گذشته خیلی در والیبال خوزستان نمود پیدا نکرد.

 

علی ربیعی‌نیا در این باره می‌گوید: هیات، لیگ‌های استانی را در دو روز و به صورت متمرکز برگزار می‌کرد و همین باعث شد که بازیکنان فرصت بازی نداشته باشند. در صورتی که اگر مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می شد، بازیکنان همیشه در شرایط آمادگی بودند ولی در چهار سال حضور پارسافر در راس هیات استان، رقابت ها به صورت متمرکز برگزار شدند. همچنین مسابقاتی که برگزار می‌کردند، هیچ پیشرفتی در کار والیبالیست‌های استان ایجاد نکرد و در پی آن، تیم‌هایی که به مسابقات کشوری اعزام می‌شدند مقام کسب نمی‌کردند.

 

وی ادامه می‌دهد: خوزستان در تمام رده های سنی آسیب دید، چرا که کاری صورت نگرفت. جالب این است که روزی که هیات روی کار آمد، هدفش این بود که به رده سنی پایه اهمیت دهد، در حالی که هیچ پیشرفتی را در رده‌های سنی پایه شاهد نبودیم. آن‌ها حداقل یک لیگ درست و حسابی رده‌های سنی پایه برگزار نکردند. باتوجه به شرایط فعلی باید گفت راهکار این است که در ادامه فردی در راس کار قرار بگیرد که بتواند این رشته را مدیریت کند.

 

گلاب هم می‌گوید: در کل اگر بخواهیم مروری بر عملکرد هیات والیبال بیاندازیم باید گفت متاسفانه با از بین رفتن زیرساخت‌ها طی سال های گذشته و بالا رفتن سن بازیکنان با کیفیت، تقریبا استان خوزستان از بازیکن تهی شده است. در واقع در این دوران شاهد از بین رفتن ظرفیت ها و انگیزه ها بودیم. منحل شدن تیم شهرداری دزفول و پتروشیمی مارون و شهدای مخابرات در لیگ دسته یک کشور و سقوط مناطق‌نفت‌خیزجنوب به زیر گروه، در حالی که در آخرین سال حضور، موفق به کسب عنوان چهارم شده بود، از اتفاقات بد سال های اخیر والیبال خوزستان بوده است.

 

وی ادامه می دهد: ماجرا به این جا ختم نشد؛ ما در رده‌های سنی پایه که توجه به آن وظیفه اصلی هیات والیبال بود نیز نزولی در حد سقوط داشتیم. متاسفانه عدم وجود تقویم ورزشی و عدم ارائه برنامه مدون، اهالی والیبال را دچار سردرگمی کرد. همچنین در برگزاری و رشد کلاس های مربیگری و داوری عملکرد بسیار ضعیفی داشتیم و گاهی به صورت مقطعی کلاس هایی بدون هدف برگزار کردند و در حال حاضر کمیته داوران تهی از داوران با تجربه و مجرب است و ارتقایی در خصوص تجربه این عزیزان انجام ندادند. برگزاری لیگ استان بدون برنامه‌ریزی مناسب و مشکلات فراوان کار را به جایی رساند که در آخرین دوره شاهد حضور بازیکنانی از خارج استان در لیگ خوزستان و پیش آمدن موارد انضباطی زیادی بودیم که به گفته خودشان واقعا زشت و ناپسند بود.

 

صادقی هم می گوید: خوزستان با توجه به موقعیت جغرافیایی، وسعت و پتانسیل نیروی انسانی می تواند بازیکنانی در تیم‌ملی و لیگ برتر کشور داشته باشد. در گذشته خوزستان در لیگ برتر بانوان کشور نیز تیم داشت ولی متاسفانه در چهار سال مدیریت قبلی، نتوانستیم این مقام را حفظ و حتی یک تیم را به مسابقات اعزام کنیم. ما در گذشته مینا بغلانی را در بخش بانوان در اردوی تیم‌ملی داشتیم و با حمایتی که از او صورت گرفت، این بازیکن تا رده سنی بزرگسالان نیز پیش رفت ولی پس از آن با مدیریت جدیدی که در راس کار قرار گرفت، حمایتی از او نشد.

 

وی ادامه می دهد: در استعدادیابی که در سال 88 انجام دادیم، 90 دختر را با فیزیک قدی 175 سانتی‌متر به بالا در رده های سنی 9 تا 12 سال کشف کردیم که 10 نفر از این‌ها نیز به اردوی تیم‌ملی راه پیدا کردند ولی بعد از آن معلوم نشد که این استعدادها چه شدند. همچنین در چهار سالی که بر والیبال استان گذشت، ما حتی یک تیم هم در لیگ برتر یا لیگ یک کشور نداشتیم.

 

این مربی می گوید: باید توجه بیشتری به بخش آموزش می شد تا خروجی هم داشته باشد که متاسفانه در چهار سال گذشته به این صورت نبود. پیش از مدیریت پارسافر، هم استعدادیابی و هم امر آموزش انجام می شد. به هر حال ورزش به صورتی است که باید به تمام شاخصه های آن توجه داشت و تمام این شاخصه ها باید کنار هم باشند. به طور مثال من یک مربی بین المللی و مدرس فدراسیون هستم ولی در این چهار سال در خانه بودم و دریغ از این که یک بار این هیات از من دعوت کند تا اطلاعاتم را به‌روز کنم.

 

دعوت هیات از پیشکسوتان و مشارکت و مشورت با آن‌ها یکی دیگر از اقداماتی است که یک هیات در بدو کار باید نسبت به آن اقدام کند که البته این مهم در بسیاری از بخش‌های ورزش نادیده گرفته شده است.

 

گلاب توضیح می دهد: کلا در هیات گذشته، بایکوت کردن کارشناسان و پیشکسوتان انگار به نوعی، جزئی از برنامه کاری‎شان بود تا آن جا که حتی تمرینات پیشکسوتان لغو شد. در مجموع در دوره چهار ساله این آقایان،  پیشکسوتان، کارشناسان و منتقدان کنار رفتند تا مسیر سقوط با سرعت بیشتری طی شود و عده‌ایی فامیل و غیر ورزشی بر والیبال استان برخلاف اخلاقیات، حکومت کنند و در نتیجه این چهار سال، تاوانی دادیم که شاید طی هشت سال آینده هم قابل جبران نباشد.

 

وی ادامه می دهد: در این سال‌ها پیشکسوتان و منتقدان به طور کل حذف شدند و هیچ تعاملی وجود نداشت و هر کسی هم که دو کلمه حرف منطقی می زد که به مزاج آقایان خوش نمی آمد، در لیست سیاه قرار می گرفت و کلا حذف می شد. چشم پوشی کردن از نفراتی مانند علی پروین، فریدون یزدانی فر، محمد رضا جمالپور و خیلی دیگر از عزیزان، گویی مانند حذف تاریخچه والیبال خوزستان بود و در عوض استفاده از افکار فسیلی برخی افراد با غرایض شخصی، واقعا ضربه مهلکی به جوانان و پیکره والیبال خوزستان وارد کرد.

 

صادقی هم در این خصوص می گوید: هیات والیبال در بخش بانوان تک روی داشت و از نظر پیشکسوتان استفاده نکرد. خیلی بهتر بود که از نظر مربیان و داوران پر سابقه و با تجربه نیز استفاده می کرد که این کار در جهت پیشرفت والیبال خوزستان بود. قبل از مدیریت پارسافر، والیبال خوزستان بسیار فعال بود و در بخش بانوان نیز کارهای زیادی برای اولین بار انجام شد.

 

وی ادامه می دهد: والیبال خوزستان با رکود جدی مواجه شده است و تنها راه خروج استان از این وضعیت، انتخاب مدیری خوب برای چهار سال آینده والیبال خوزستان است. ‌امکانات خوبی داریم و فقط مدیریت نداریم. متاسفانه مسوولانی که در راس کار بودند هیچ ارزشی برای عمر ورزشی ورزشکار قائل نبودند در حالی که عمر ورزش فوق‌العاده کوتاه است.

 

عامل دیگری که می تواند یک هیات را در حرکت رو به جلو کمک کند، تعامل آن با فدراسیون مربوطه است؛ چیزی که باز هم در هیات والیبال خوزستان به چشم نخورد. این هیات می توانست منفعت بسیاری از ارتباط با فدراسیون عاید خود کند که در این بخش نیز عملکردی نامناسب داشت.

فرامرز کیانی‌زاده، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان نیز در خصوص وضعیت والیبال خوزستان توضیح داد: پارسافر چهار سال پیش با رای اعضای مجمع به عنوان رییس هیات والیبال استان انتخاب شد که رای همین اعضا، تعیین‌کننده برای ریاست او بود. به نظرم او نیز در حد توان خود تلاش کرد و یکی از مشکلات والیبال این بود که همانند دیگر بخش های ورزش به مشکل مالی برخورد کرد؛ چیزی که در سال های اخیر گریبان ورزش را گرفته است. به هر حال با توجه به مشکلات مالی، اداره‌کل ورزش و جوانان هم نتوانست آنچنان کمکی به این هیات داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: این هیات اعزام‌هایی به مسابقات کشوری داشت که طی آن نتایجی هم حاصل شد ولی قطعا ما در بخش پایه انتظار بیشتری داشتیم. البته یکی از مواردی که نقش والیبال را کم رنگ کرد، عدم حضور یک تیم از استان در لیگ برتر بود. ما در این خصوص نیز با پارسافر در جلسات هدف گذاری که داشتیم، صحبت کردیم و یکی از ایرادهای‌مان هم این بود که خوزستان تیمی در لیگ برتر ندارد. او نیز اشاره داشت که پیگیری‌هایی در این زمینه داشته است ولی شرکت یا اداره‌ای زیر بار مسوولیت تیم‌داری در لیگ برتر نمی رود، چرا که هزینه‌ها بالا می‌باشد.

 

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان می‌گوید: ما نفرات خوبی در والیبال داریم که از جمله آن می‌توان به شریفات و موسوی اشاره کرد و همین نشان می‌دهد که خوزستان ظرفیت، پتانسیل و استعداد رشته والیبال را دارد. به هر حال با پایان یافتن دوره چهار ساله مدیریت پارسافر امیدوارم در انتخاباتی که پیش رو است، اعضای مجمع فردی را انتخاب کنند که بتواند ضعف و ایرادهای دوره قبل را برطرف کند. باید در آینده به صورتی کار شود تا نفرات بیشتری را در اردوهای تیم‌ملی آقایان و بانوان داشته باشیم. همچنین باید تلاش شود که از خوزستان یک تیم در لیگ برتر حضور داشته باشد و انتظار این است که هیات جدید با تلاش و جدیت بیشتری کار و والیبال خوزستان را فعال کند.

 

وی ادامه می‌دهد: هیات جدید باید تعامل خوبی با آموزش و پرورش داشته باشد تا از منابع انسانی و همچنین فضای موجود در مدارس جهت شناخت استعدادها کمک بگیرد. قطعا با یک برنامه‌ریزی خوب، قوی و استفاده از تجارب پیشکسوتان می توان روزهای خوبی برای والیبال خوزستان رقم زد.

 

به گزارش ایسنا، متاسفانه وضعیت فعلی والیبال خوزستان، این رشته محبوب در کشور به هیچ وجه خوب نیست، با این حال برای برداشتن گامی به جلو، هیچ وقت دیر نیست؛ کمی همدلی و همت و البته انتخاب فردی کاملا آشنا به والیبال، متفکر و آگاه می‌تواند این رشته را از شرایط فعلی خارج کند و آن را به روزهای خوب گذشته برگرداند تا خوزستان بازهم شاهد موسوی‌ها و شریفات‌ها باشد.

]]>
مردی ار جنس والیبال... 2016-11-29T18:05:35+01:00 2016-11-29T18:05:35+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/701 مسعود گلاب گفتگوی کارشناسان والیبال رادیو ورزشعلی پروین در والیبال‼️   انتخابات هیات والیبال خوزستان ماه آینده برگزار می شود و علی پروین داور بین المللی و از تحصیلکردگان تربیت بدنی که در گذشته کارنامه درخشانی در والیبال داشت خود را آماده شرکت در انتخابات می کند، در  زمان ریاست پروین والیبال جنوب رونقی بسزا گرفت و در سرزمین فوتبال حرف اول شد، امید داریم روسای هیات های شهرهای خوزستان خونگرم از آنچه که در دهه اخیر بر والیبال طلای سیاه گذشت درس گیرند و علی پروین را باور کنند، مردی ار جنس والیبال گفتگوی کارشناسان والیبال رادیو ورزشعلی پروین در والیبال‼️  

 انتخابات هیات والیبال خوزستان ماه آینده برگزار می شود و علی پروین داور بین المللی و از تحصیلکردگان تربیت بدنی که در گذشته کارنامه درخشانی در والیبال داشت خود را آماده شرکت در انتخابات می کند، در  زمان ریاست پروین والیبال جنوب رونقی بسزا گرفت و در سرزمین فوتبال حرف اول شد، امید داریم روسای هیات های شهرهای خوزستان خونگرم از آنچه که در دهه اخیر بر والیبال طلای سیاه گذشت درس گیرند و علی پروین را باور کنند، مردی ار جنس والیبال...]]> چرخ و فلک 2016-11-25T08:47:43+01:00 2016-11-25T08:47:43+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/699 مسعود گلاب خیلی تماشای چرخ و فلک را دوست دارم...دوست دارم ساعت ها چرخیدن چرخ و فلک را ببینم، چرخیدن چرخ ِ فلک را!دوست دارم ساعت ها بنشینم و چرخیدن چرخ های فلک را ببینم، که چگونه می چرخاند و آدم ها را ببینم که چگونه می چرخند و می چرخانند و می چرخانندشان.یک جور همزاد پنداری عجیبی به من دست می دهد. به چرخ و فلک نگاه می کنم… به آدمایی که این پایین منتظر و مشوش، در آرزوی بالا بودن به آن بالایی ها چشم دوخته اند. و به آدم هایی که آن بالا شاد و مغرور هستند. شاد و مغرور از اینکه در اوج اند، و بالاتر از ه
خیلی تماشای چرخ و فلک را دوست دارم...
دوست دارم ساعت ها چرخیدن چرخ و فلک را ببینم، چرخیدن چرخ ِ فلک را!
دوست دارم ساعت ها بنشینم و چرخیدن چرخ های فلک را ببینم، که چگونه می چرخاند و آدم ها را ببینم که چگونه می چرخند و می چرخانند و می چرخانندشان.
یک جور همزاد پنداری عجیبی به من دست می دهد. به چرخ و فلک نگاه می کنم…
 به آدمایی که این پایین منتظر و مشوش، در آرزوی بالا بودن به آن بالایی ها چشم دوخته اند. و به آدم هایی که آن بالا شاد و مغرور هستند. شاد و مغرور از اینکه در اوج اند، و بالاتر از همه به خود می بالند! اما… نه آنها که بالایند و نه اینها که پایین اند، اصلا حواسشان نیست به این بالا و پایین رفتن ها.


اگه هیچ کس نیست، خدا که هست...

]]> آسیب های والیبال 2016-11-21T05:33:03+01:00 2016-11-21T05:33:03+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/183 مسعود گلاب سلام دوستان مطلب امروز در مورد آسیب های والیبال می باشد که ورزشکاران نسبت به این موضوع اهمیتی نمی دهند  و زمانی که دچار آسیب دیدگی می شوند بفکر درمان افتاده و گاهی تاوان سنگینی بابت این موضوع پرداخت می کنند برای اطلاع بیشتر به ادامه مطلب رجوع کنید سلام دوستان

مطلب امروز در مورد آسیب های والیبال می باشد که ورزشکاران نسبت به این موضوع اهمیتی نمی دهند  و زمانی که دچار آسیب دیدگی می شوند بفکر درمان افتاده و گاهی تاوان سنگینی بابت این موضوع پرداخت می کنند 


برای اطلاع بیشتر به ادامه مطلب رجوع کنید

]]>
روانشناسی موفقیت در ورزش 2016-11-17T10:26:19+01:00 2016-11-17T10:26:19+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/451 مسعود گلاب نكاتی درباره روانشناسی موفقیت در ورزش پیش زمینه استرس افزایش یافته در ورزشکاران می تواند منجر به اثرات منفی فیزیکی و روانی بر روی آنان و کاهش توان و کارائی ورزشکار گردد، ورزشکار عرق سرد میکند و درباره نتیجه رقابت خود نگرانی مضاعفی دارد و.... استرس افزایش یافته در ورزشکاران می تواند منجر به اثرات منفی فیزیکی و روانی بر روی آنان و کاهش توان و کارائی ورزشکار گردد، ورزشکار عرق سرد میکند و درباره نتیجه رقابت خود نگرانی مضاعفی دارد و در می یابد که تمرکز کافی را

نكاتی درباره روانشناسی موفقیت در ورزش

پایگاه اطلاع رسانی والیبال ایران

پیش زمینه
استرس افزایش یافته در ورزشکاران می تواند منجر به اثرات منفی فیزیکی و روانی بر روی آنان و کاهش توان و کارائی ورزشکار گردد، ورزشکار عرق سرد میکند و درباره نتیجه رقابت خود نگرانی مضاعفی دارد و....


استرس افزایش یافته در ورزشکاران می تواند منجر به اثرات منفی فیزیکی و روانی بر روی آنان و کاهش توان و کارائی ورزشکار گردد، ورزشکار عرق سرد میکند و درباره نتیجه رقابت خود نگرانی مضاعفی دارد و در می یابد که تمرکز کافی را برای انجام رقابت ندارد. این امر مربیان را بر آن داشت که به رشته روانشناسی ورزشی و نقش بخصوص آن در مدیریت استرس ورزشکاران علاقه مند شوند و این علاقه مندی بخصوص در مورد تکنیک هایی بود که سبب کاهش استرس و افزایش تمرکز ورزشکار می شد. روانشناسی ورزشی یک ابزار بسیار قدرتمند درپیروزی یک ورزشکار به حساب می آید و تاکید روز افزونی بر آن می شود. تاکید بر چهار ویژگی ذهنی ورزشکاران اساس این رشته می باشد که در زیر به آنها می پردازیم.

*تمرکز*
یک ویژگی ذهنی است که در آن فرد بر کار خاصی متمرکز شده و تمام ذهن خود را معطوف آن کار و انجام بهینه آن می کند. چنانچه ورزشکاری تمرکز مناسبی نداشته باشد نمی تواند توانایی های خود را به صورت موثر در جهت رسیدن به هدف که همان پیروزی بر حریف می باشد به کار گیرد و نتیجه مناسبی را کسب نمیکند.

نوع تمرکز در ورزش های مختلف تفاوت دارد :

تمرکز پایدار : در دوهای مسافت ، دوچرخه سواری، تنیس و اسکواش

تمرکز لحظه ای و ناگهانی : در کریکت، گلف و رخدادهای میدانی ( دومیدانی)

تمرکز عمیق : در دوهای سرعت و اسکی

 مختل کننده های تمرکز ورزشکار می توانند موارد زیر باشد :

اضطراب و افکار منفی ورزشکار و خستگی

رقیب ورزشی وی حین رقابت و صحبت های نابجای مربی حین ورزش یا مسابقه

 راه های کسب تمرکز:
لازم است ورزشکار بر راه های رسیدن به هدف نهایی خود تمرکز کند مثلا چنانچه ژیمناستیک کار می کند لازم است بر مراحل انجام تکنیک های هر حرکتی که می خواهد طی مسابقه انجام دهد تمرکز کند. استفاده از تصویر سازی ذهنی و تصور کردن خود طی انجام آن حرکت در کسب این نوع تمرکز بسیار می تواند مفید باشد.

ورزشکار می تواند روزهای قبل از مسا بقه، شب قبل از مسابقه و حتی در زمان قبل از مسابقه چندین بار آنچه را که طی مسابقه انجام خواهد دارد را تمرین کند و به صورت عملی اجرا کند تا هماهنگی عصب عضله و تمرکز درونی وی تقویت گردد. این امر کمک می کند تا بدن ورزشکار بهترین نتیجه را کسب کند.

 *اعتماد به نفس*
یعنی اعتقاد به توانایی های خود. ورزشکاری می تواند به هدف خود برسد که این امر که وی می تواند به هدف برسد اعتقاد داشته باشد، حتی اگر فرد توانایی رسیدن به هدف را داشته باشد اما اعتقاد به رسیدن به هدف را نداشته باشدنمیتواند به هدف برسد. هنگامی که ورزشکاراری اعتماد به نفس مناسبی داشته باشد می تواند حتی وقتی که کارها بصورت دلخواه پیش نرود روحیه خود را حفظ کند و کماکان برای پیروزی خود اشتیاق و تلاش خود را حفظ کند. برای بهبود اعتماد به نفس ورزشکار می تواند از تصویر سازی ذهنی استفاده کند به این صورت که :

موفقیت های قبلی خود را به یاد بیاورد و آنها را مجسم کند تا به احساس موفق بودن و لذت پیروزی دست یابد.

سناریو های شکست دادن حریف و یا انجام حرکات ورزشی را تجسم کند.

 

*کنترل هیجانات*
منظور ازکنترل هیجانات وزشکار این است که بدانیم ورزشکار چه موقع و چرا دچار هیجانات می شود تا بتوانیم این هیجانات را در مسیر درست هدایت کنیم.

در هیجان مضر که سبب کاهش عملکرد ورزشکار می شوند عبارتند از خشم و اضطراب خود را به دو صورت بروز می دهد به صورت فیزیکی و به صورت روحی.

علائم فیزیکی و جسمی اضطراب عبارتند از تعریق، تهوع ، نیاز به رفتن به دستشویی و لرز و علائم روحی مربوط به اضطراب عبارتند از : نگرانی، افکار منفی و گیج بودن و فقدان تمرکز. استفاده از تکنیکهای آرامش بخش در امر کاهش و رفع اضطراب بسیار مفیدند.

هنگامی که ورزشکار خشمگین می شود توجه و تمرکز ورزشکار به سمت عامل ایجاد کننده خشم معطوف می شود لذا از توجه و تمرکز بر کار اصلی ورزشکار منحرف میشود و کارایی ورزشکار کاهش یافته و اعتماد به نفس وی از بین می رود و به راحتی شکست می خورد. آموزش روش های کنترل خشم می تواند کمک شایانی به ورزشکار بکند.

 *پشتکار و تعهد ورزشی*
کارایی و موفقیت ورزشکار به این امر بستگی دارد که طی سال ها ورزش در زمینه راه های مختلف کسب آمادگی پشتکار مناسبی داشته باشد. یک ورزشکار برای موفقیت در امر ورزش بخصوص وقتی که به صورت حرفه ای انجام گیرد لازم است که بسیاری از مسائل زندگی و روابط خود با خانواده ، دوستان و ..... را دوباره تنظیم کند و این امر پشتکار مضاعف را می طلبد.

عللی که می تواند تعهد پشتکار ورزشکار را تحلیل ببرد عبارتند از :

• عدم مشاهده پیشرفت در امر ورزشی

• آسیب های ورزشی

• فقدان علاقه کافی به انجام ورزش مربوطه

• اضطراب های مرتبط با ورزش و رقابت

• عدم تعهد به انجام وظایف در سایر هم تیمی ها

بسیاری از افراد مثل مربی، دوستان، پزشک تیم و .... می توانند با دادن انرژی مثبت و فیدبک مثبت به ورزشکاران بخصوص در دوران آسیب دیدگی، کارائی پائین و بیماری انگیزه و پشتکار و تعهد ورزشکار را حفظ و افزایش دهند و به ین ترتیب شروعی دوباره را برای وی متصور باشند.


منبع: روانشناسی موفقیت در ورزش
]]>
لیگ استان 2016-11-16T04:43:20+01:00 2016-11-16T04:43:20+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/697 مسعود گلاب طبق بخشنامه ارسالی از هیات والیبال، مسابقات لیگ استان در بخش آقایان  در آذر ماه برگزار خواهد شد.لذا با توجه به اینکه امسال هیچ نماینده ایی در لیگ یک هم نداریم ولی  در خصوص حضور بازیکنان غیر بومی مطلبی ذکر نشده احتمالا شاهد حضور بازیکنان غیر خوزستانی خواهیم بود، طبق بخشنامه ارسالی از هیات والیبال، مسابقات لیگ استان در بخش آقایان  در آذر ماه برگزار خواهد شد.لذا با توجه به اینکه امسال هیچ نماینده ایی در لیگ یک هم نداریم ولی  در خصوص حضور بازیکنان غیر بومی مطلبی ذکر نشده احتمالا شاهد حضور بازیکنان غیر خوزستانی خواهیم بود،

]]>
جمالپور سرپرست هیات والیبال خوزستان 2016-11-03T14:38:11+01:00 2016-11-03T14:38:11+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/696 مسعود گلاب والیبال به صاحبانش پس داده خواهد شد...به زودی محمد رضا جمالپور سرپرست هیات والیبال خوزستان خواهد شد و والیبال به صاحبانش پس داده خواهد شدبا توجه به اتمام 4ساله هیات والیبال و خروج غیر ورزشی ها سکان هیات به محمد رضا جمالپور استاد دانشگاه و بازیکن و مربی و رییس هیات سابق خوزستان سپرده خواهد شد تا در فرصت دوماهه نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب رءیس جدید هیات والیبال خوزستان در بین افرادی که کاندید ریاست شده ، اقدام نماید. والیبال به صاحبانش پس داده خواهد شد...
به زودی محمد رضا جمالپور سرپرست هیات والیبال خوزستان خواهد شد و والیبال به صاحبانش پس داده خواهد شد
با توجه به اتمام 4ساله هیات والیبال و خروج غیر ورزشی ها سکان هیات به محمد رضا جمالپور استاد دانشگاه و بازیکن و مربی و رییس هیات سابق خوزستان سپرده خواهد شد تا در فرصت دوماهه نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب رءیس جدید هیات والیبال خوزستان در بین افرادی که کاندید ریاست شده ، اقدام نماید.
]]>
مدرسه والیبال مخابرات: 2016-10-15T18:52:30+01:00 2016-10-15T18:52:30+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/692 مسعود گلاب  آموزش مقدماتی و پیشرفته والیبال باشگاه فرهنگی ورزشی شهدا مخابرات  دوستانی که تمایل به همکاری دارند خواهشمند است با مراجعه به دفتر باشگاه  و اخذ فرم جدید وتکمیل مدارک  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.تمرینات بصورت 3 روز در هفته ( شنبه،دوشنبه،چهارشنبه ساعت 20:30 الی 22 میباشد)اهواز،فلکه ملی راه،جنب کلانتری،مجموعه ورزشی مخابرات کانال تلگرام مدرسه والیبال مخابراتhttps://telegram.me/joinchat/BWJJ9j9URh5gQWCuVFqsbQ

 آموزش مقدماتی و پیشرفته والیبال باشگاه فرهنگی ورزشی شهدا مخابرات  
دوستانی که تمایل به همکاری دارند خواهشمند است با مراجعه به دفتر باشگاه  و اخذ فرم جدید وتکمیل مدارک  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
تمرینات بصورت 3 روز در هفته ( شنبه،دوشنبه،چهارشنبه ساعت 20:30 الی 22 میباشد)

اهواز،فلکه ملی راه،جنب کلانتری،مجموعه ورزشی مخابراتکانال تلگرام مدرسه والیبال مخابرات
]]>
برنامه زندگی یک ورزشکار المپیکی چگونه است؟ 2016-09-28T22:39:50+01:00 2016-09-28T22:39:50+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/189 مسعود گلاب برنامه زندگی یک ورزشکار المپیکی چگونه است؟ با سلام خدمت همه دوستان خوبماز اینکه همیشه از وبلاگم دیدن میکنید واقعا ممنون و متشکرمامروز سعی کردم برنامه تمرین ورزشکار المپیکی در رشته ایی متفاوت رو عرضه کنم. تنها نکته ایی که در این مطلب حائز اهمیت میباشد میزان زمان تمرین و استراحت یک ورزشکار برای رسیدن به قله قهرمانی میباشد.ضمنا استراحت و زمان خواب این ورزشکارها نیز در نوع خود جالب است.به زندگی دو قهرمان المپیک توجه کنید. ببینید آنها چند بار در

برنامه زندگی یک ورزشکار المپیکی چگونه است؟

با سلام خدمت همه دوستان خوبم
از اینکه همیشه از وبلاگم دیدن میکنید واقعا ممنون و متشکرم
امروز سعی کردم برنامه تمرین ورزشکار المپیکی در رشته ایی متفاوت رو عرضه کنم. تنها نکته ایی که در این مطلب حائز اهمیت میباشد میزان زمان تمرین و استراحت یک ورزشکار برای رسیدن به قله قهرمانی میباشد.ضمنا استراحت و زمان خواب این ورزشکارها نیز در نوع خود جالب است.
به زندگی دو قهرمان المپیک توجه کنید. ببینید آنها چند بار در روز غذا می‌خورند و مهم‌ترین غذای آنها را چه موادی تشکیل می‌دهد. با این کار حتما متوجه می‌شوید كه نقاط ضعفتان کجا بوده است.لطفا متن کامل را در ادامه مطلب بخوانید.

سوال: شما برای رسیدن  به قله قهرمانی ،برای آنچه که در ذهنتان دارید چقدر تلاش نموده اید؟
]]>
آسیب عضلات و مفاصل، کمپرس سرد یا گرم؟ 2016-09-25T19:48:17+01:00 2016-09-25T19:48:17+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/297 مسعود گلاب قابل توجه کلیه مربیان و ورزشکارندر سال حدود 4 درصد از ورزشکاران به دلیل یک آسیب ورزشی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. این موضوع بسیار طبیعی است، زیرا هر نوع فعالیت بدنی، حتی پیاده‌روی نیز اگر درست انجام نشود، در طولانی‌مدت به ماهیچه‌ها و مفاصل آسیب می‌رساند. از سوی دیگر احتمال بروز آسیب در ماهیچه‌ ها و تاندون‌ها و حتی در موارد نادر، شکستگی استخوان نیز در ورزشکاران بیش از مردم عادی است. پس، چه بهتر که هنگام ورزش، احتیاط‌های لازم را به عمل آورید تا احتمال بروز آسیب‌های جسمی‌ به حداقل برسد. برا قابل توجه کلیه مربیان و ورزشکارن
در سال حدود 4 درصد از
ورزشکاران به دلیل یک آسیب ورزشی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. این موضوع بسیار طبیعی است، زیرا هر نوع فعالیت بدنی، حتی پیاده‌روی نیز اگر درست انجام نشود، در طولانی‌مدت به ماهیچه‌ها و مفاصل آسیب می‌رساند. از سوی دیگر احتمال بروز آسیب در ماهیچه‌ ها و تاندون‌ها و حتی در موارد نادر، شکستگی استخوان نیز در ورزشکاران بیش از مردم عادی است. پس، چه بهتر که هنگام ورزش، احتیاط‌های لازم را به عمل آورید تا احتمال بروز آسیب‌های جسمی‌ به حداقل برسد.


برای کسب اطلاعات بیشتر روی  ادامه مطلب کلیک کنید ]]>
ریکاوری سریع... 2016-09-23T21:41:00+01:00 2016-09-23T21:41:00+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/639 مسعود گلاب 6 گام برای ریکاوری سریع 1. پس از تمرینتان غذای مناسب بخورید پس از یک ورزش سخت، خیلی مهم است که دوباره انرژی بدنتان را تامین کنید. ورزش باعث تخلیه انرژی عضلات و تخلیه ذخایر گلیکوژن می‌شود، بنابراین باید آنرا با کربوهیدرات و پروتئین بازسازی کنید. ایده آل مصرف این مواد غذایی ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بعد از تمرین است. بعنوان یک تغذیه‌ی سریع هنگام ترک باشگاه پروتئین وی ترکیب شده با میوه‌ها انتخاب خوبی است. اما اگر به اندازه‌ی کافی فرصت دارید و می‌توانید آشپزی کنید، غذایی با پروتئین فراوان مانند مر 6 گام برای ریکاوری سریع
 1. پس از تمرینتان غذای مناسب بخورید پس از یک ورزش سخت، خیلی مهم است که دوباره انرژی بدنتان را تامین کنید. ورزش باعث تخلیه انرژی عضلات و تخلیه ذخایر گلیکوژن می‌شود، بنابراین باید آنرا با کربوهیدرات و پروتئین بازسازی کنید. ایده آل مصرف این مواد غذایی ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بعد از تمرین است. بعنوان یک تغذیه‌ی سریع هنگام ترک باشگاه پروتئین وی ترکیب شده با میوه‌ها انتخاب خوبی است. اما اگر به اندازه‌ی کافی فرصت دارید و می‌توانید آشپزی کنید، غذایی با پروتئین فراوان مانند مرغ و ماهی و کربوهیدرات‌هایی مانند سیب زمینی و برنج و یا غلات سبوس‌دار عالی هستند. فقط فراموش نکنید که حتما پس از ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بعد از تمرین بدنتان را تغذیه کنید.

 ۲. آب فراوان بنوشید برای یک ریکاوری متعادل، هیدراته بودن بدن خیلی اهمیت دارد. در طول تمرین، مخصوصا در آب و هوای گرم، بدنتان عرق خواهد کرد و کلی آب از دست خواهد داد، بنابراین باید دوباره به آن آب برسانید. پس حواستان باشد که در طول تمرین و پس از آن کلی آب بنوشید و بخاطر داشته باشید که اجازه ندهید تشنه شوید. البته مصرف آبتان را به اینجا ختم نکنید. مطمئن شوید که در طول روز آب می‌نوشید، بنابراین همیشه بدنتان هیدراته خواهد بود.

 ۳. مکمل‌های مناسب مصرف کنید اگر برای مدتی طولانی به شدت تمرین کرده‌اید، ممکن است بخواهید مکمل‌هایی را به برنامه‌ی غذایی خود بیفزایید. دو مکمل ابتدایی که من پیشنهاد می‌کنم از این قرار است: گلوتامین: گلوتامین، فراوان ترین آمینو اسید در عضله بوده و همچنین در طول تمرین خیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین برای کسی که به سختی تمرین می‌کند مهم است که این آمینو را تامین کند تا عضله‌اش بصورت مناسب ریکاوری و رشد کند.
 
۴. به زمان ریکاوری اهمیت بدهید خیلی مهم است که قسمت‌های خاصی از بدنتان پیش از اینکه دوباره بخواهید تمرینشان دهید، ۴۸ تا ۷۲ ساعت استراحت کنند. مثلا اگر در روز دوشنبه بشدت بازوهایتان را تمرین داده‌اید، مطمئن شوید که حداقل برای تمرین دوباره‌ی آنها تا چهارشنبه یا پنج‌شنبه صبر کرده‌اید، مخصوصا اگر هنوز عضلاتتان درد می‌کند. می‌توانید صبر کنید تا درد عضلاتتان ساکت شود؛ این یک علامت خوب برای اعلام آمادگی شما برای تمرین بعدی است. همچنین بسیار اهمیت دارد که پس از یک جلسه تمرین، یک روز کامل استراحت کنید تا بدنتان دوباره انرژی کسب کند و عضلاتتان فرصت ترمیم و رشد داشته باشند. تمرین خیلی شدید، اغلب به سندرم تمرین بیش از حد، منجر خواهد شد. سندرمی که ریکاوری بدن را بسیار سخت خواهد کرد. پس حداقل در هر هفته ۱ یا ۲ روز کامل استراحت داشته باشید یا اینکه حداکثر در آن روزها یک پیاده روی سبک انجام دهید. 

۵. به اندازه‌ی کافی بخوابید خواب کافی برای هر کسی که بصورت منظم ورزش می‌کند حیاتی است. در طول خواب، بدن شما هورمون‌های رشد را منتشر کرده که به ترمیم و رشد عضلاتتان کمک می‌کند. پس اطمینان حاصل کنید که هر شب ۷ تا ۸ ساعت می‌خوابید. البته این میزان قطعی نیست، چرا که بدن هر شخصی نسبت به دیگری متفاوت است. ۶. به بدنتان گوش کنید خیلی مهم است که هنگام تمرین به بدنتان گوش بدهید. اگر احساس می‌کنید که بیش از حد خسته‌اید، درد دارید و یا بیمار شده‌اید، بهتر است تمرین آن روزتان را نادیده بگیرید. این راهی است که بدن شما از آن استفاده می‌کند تا به شما بگوید نیاز به استراحت دارید، پس به آن گوش کنید! رد این علامت، می‌تواند به خستگی، خالی شدن انرژی و آسیب‌های فیزیکی منجر شود.
منبع:educationvolleyballdi
]]>
دانش والیبال 2016-09-20T17:04:07+01:00 2016-09-20T17:04:07+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/695 مسعود گلاب مثبت اندیشی را بیاموزیم و آنرا به ورزشکاران آموزش دهیممثبت اندیشی چیست؟؟؟مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست ـمثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست ـ بلکه مثبت اندیشی یعنی :باور داشته باشید , برای هر مشکلی راهی هست ـباور داشته باشید , راه رسیدن به خواسته های تان , عزم و اراده خودتان است ـباور داشته باشید , اگر به هدفی نرسیدیم , آخر دنیا نیست ـ و از همه مهم تر :باور داشته باشید که همه چیز در دست قدرت لایزال خداوند است ـ از امروز تلاش کنید , مثبت باشید ـ فردی مثبت اندیش اما

مثبت اندیشی را بیاموزیم و آنرا به ورزشکاران آموزش دهیم
مثبت اندیشی چیست؟؟؟

مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست ـ
مثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست ـ 
بلکه مثبت اندیشی یعنی :
باور داشته باشید , برای هر مشکلی راهی هست ـ

باور داشته باشید , راه رسیدن به خواسته های تان , عزم و اراده خودتان است ـ
باور داشته باشید , اگر به هدفی نرسیدیم , آخر دنیا نیست ـ
 
و از همه مهم تر :
باور داشته باشید که همه چیز در دست قدرت لایزال خداوند است ـ 
از امروز تلاش کنید , مثبت باشید ـ فردی مثبت اندیش اما واقع گرا

]]>
مرحله اول اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان 2016-09-13T14:53:24+01:00 2016-09-13T14:53:24+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/694 مسعود گلاب دعوت وکیلی از 182 بازیکن برای مرحله اول اردوی انتخابی تیم ملی نوجواناننخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر از 27 شهریورماه با حضور 182 بازیکن طی هفت روز در سالن فدراسیون والیبال آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال نوجوانان پسر خود را برای حضور شایسته در رقابت های قهرمانی آسیا سال 2017 آماده می کند.نخستین اردوی استعدادیابی و انتخابی این تیم از روز شنبه 27 شهریورماه آغاز می شود و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.محمد وکیلی سرمربی تیم ملی نوجوانان کش

دعوت وکیلی از 182 بازیکن برای مرحله اول اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان

نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر از 27 شهریورماه با حضور 182 بازیکن طی هفت روز در سالن فدراسیون والیبال آغاز می شود.به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال نوجوانان پسر خود را برای حضور شایسته در رقابت های قهرمانی آسیا سال 2017 آماده می کند.نخستین اردوی استعدادیابی و انتخابی این تیم از روز شنبه 27 شهریورماه آغاز می شود و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.


محمد وکیلی سرمربی تیم ملی نوجوانان کشورمان اسامی 182 بازیکن را برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی نوجوانان اعلام کرد تا بازیکنان دعوت شده از کلیه استان های کشور طی هفت روز در سالن فدراسیون والیبال زیر نظر کادر فنی به تمرین خواهند پرداخت.
اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوهای انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان از استان های مختلف و زمان حضور آنان در اردو به قرار زیر است:

** شنبه سوم مهرماه- ساعت 8 صبح

استان خوزستان: سهیل ایل اسکندری، علیرضا دارابی، محمد جعفری طاری

لازم به ذکر است دعوت شدگان می بایست ساعت 8 صبح روز اعلام شده، با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی و معرفی نامه از هیئت والیبال استان با حضور در کمپ تیم های ملی والیبال واقع در محل فدراسیون والیبال به آدرس تهران – ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، درب پنج سالن – فدراسیون والیبال خود را به کادر فنی تیم ملی نوجوانان معرفی کنند.


]]>
عرض تسلیت 2016-09-06T10:02:35+01:00 2016-09-06T10:02:35+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/693 مسعود گلاب   جناب آقای مسلم محمدی زاده فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت .غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم                 
 

جناب آقای مسلم محمدی زاده
فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت .غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته
و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

                
]]>
آغاز ثبت نام مدرسه والیبال مخابرات 2016-08-26T15:56:55+01:00 2016-08-26T15:56:55+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/690 مسعود گلاب با سلام خدمت دوستان عزیز و محترم... مدرسه والیبال شهدا مخابرات در ادامه دوره تابستانی آموزش والیبال با توجه به استقبال علاقمندان در نظر دارد در 6ماهه دوم سال نسبت به برگزاری کلاسها بطور مستمر اقدام نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک تلگرامی زیر کلیک نمایید... مدرسه والیبال مخابرات https://telegram.me/joinchat/BWJJ9j9URh5gQWCuVFqsbQ با سلام خدمت دوستان عزیز و محترم...
مدرسه والیبال شهدا مخابرات در ادامه دوره تابستانی آموزش والیبال با توجه به استقبال علاقمندان در نظر دارد در 6ماهه دوم سال نسبت به برگزاری کلاسها بطور مستمر اقدام نماید
جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک تلگرامی زیر کلیک نمایید...
]]>
مصطفی شریفات در فرودگاه اهواز مورد استقبال قرار گرفت 2016-08-26T15:53:16+01:00 2016-08-26T15:53:16+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/691 مسعود گلاب مصطفی شریفات، ملی پوش خوزستانی والیبال در المپیک ریو، در فرودگاه اهواز مورد استقبال مردم و مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان قرار گفت. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، شریفات امشب (سه‌شنبه) در فرودگاه اهواز مورد استقبال مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان، رییس هیات والیبال خوزستان، تعدادی از والیبالیست های خوزستانی و خانواده خود قرار گفت.تیم ملی والیبال ایران با حضور مصطفی شریفات موفق شد در جمع هشت تیم برتر المپیک
مصطفی شریفات، ملی پوش خوزستانی والیبال در المپیک ریو، در فرودگاه اهواز مورد استقبال مردم و مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان قرار گفت.

 

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، شریفات امشب (سه‌شنبه) در فرودگاه اهواز مورد استقبال مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان، رییس هیات والیبال خوزستان، تعدادی از والیبالیست های خوزستانی و خانواده خود قرار گفت.
تیم ملی والیبال ایران با حضور مصطفی شریفات موفق شد در جمع هشت تیم برتر المپیک ریو قرار بگیرد.
در حاشیه مراسم استقبال نیز  گفت: والیبال ایران موفق شد پس از 52 سال به المپیک راه پیدا کند که در این حضور نیز موفق ظاهر شد و در جمع هشت تیم برتر قرار گرفت که به نظر من کار شایسته و بزرگی بود.
وی بیان کرد: مصطفی شریفات و محمد موسوی از خوزستان نیز در معیت تیم ملی بودند که وجود این دو مایه افتخار ما خوزستانی ها است. شاهد عملکرد خوب و تاثیرگزاری از این دو ورزشکار بودیم و آن ها سهم بسزایی در موفقیت های تیم ملی داشتند و جا دارد از هر دو آن ها قدر دانی کنم.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: تصمیم داریم از ورزشکاران مدال آور خوزستانی در رقابت های آسیایی، جهانی، المپیک و پارالمپیک در آینده نزدیک تجلیل کنیم که شریفات و موسوی نیز مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
همچنین در حاشیه این مراسم مصطفی شریفات نیز گفت: هدف اصلی ما رفتن به المپیک آن هم بعد از 52 سال بود. البته وقتی به ریو رفتیم به این که فقط در این مسابقات حضور داشته باشیم، قانع نشده بودیم و همه، هم قسم شدیم که جزو چهار تیم برتر قرار بگیریم.
وی درباره شکست تیم ملی برابر ایتالیا و قرار نگرفتن جزو چهار تیم برتر، عنوان کرد: رو به روی این تیم خوب بازی کردیم ولی حریف، بازیکنان بسیار خوب و باتجربه ای به المیپک آورده بود. ایتالیا یکی از ابرقدرت های والیبال دنیا است. به هر حال زورمان به آن ها نرسید ولی تمام تلاشمان را کردیم تا بتوانیم جزو چهار تیم قرار بگیریم که البته نشد.
این والیبالیست خوزستانی گفت: حضور در المپیک آرزوی بزرگی است و من هم با برنامه ریزی خوبی که از سال‌های قبل داشتم، توانستم به هدفم، برسم. من موفق شدم نظر سرمربی تیم ملی والیبال را جلب کنم و در ترکیب تیم ملی برای حضور در المیپک ریو قرار بگیریم.

 

وی درباره وضعیت والیبال خوزستان نیز عنوان کرد: امیدوارم والیبال استان مانند سال های گذشته پیشرفت کند. یکسری مشکلات در این رشته وجود دارد که باید جلسه ای گذاشته شود تا بتوانیم در مورد آن ها صحبت کنیم.


]]>
آغاز مسابقات قهرمانی کشور جوانان دختر 2016-08-16T19:55:09+01:00 2016-08-16T19:55:09+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/688 مسعود گلاب  ناکامی های هیات والیبال خوزستان در عدم اعزام جوانان دخترقضاوت با خودتان.....مسابقات والیبال قهرمانی کشور جوانان دختر از روز گذشته (دوشنبه) در دو منطقه آغاز شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی جوانان دختر با حضور 22 تیم در سه منطقه و به میزبانی تهران، قزوین و یاسوج پیگیری می شود که مناطق یک و دو رقابت های خود را از روز گذشته آغاز کردند.در منطقه یک و در شهر تهران 8 تیم اردبیل، تهران، مازندران، گیلان، ایلام، اصفهان، گلستان و کردستان با یکدیگر رقابت
 ناکامی های هیات والیبال خوزستان در عدم اعزام جوانان دختر

قضاوت با خودتان.....
مسابقات والیبال قهرمانی کشور جوانان دختر از روز گذشته (دوشنبه) در دو منطقه آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی جوانان دختر با حضور 22 تیم در سه منطقه و به میزبانی تهران، قزوین و یاسوج پیگیری می شود که مناطق یک و دو رقابت های خود را از روز گذشته آغاز کردند.
در منطقه یک و در شهر تهران 8 تیم اردبیل، تهران، مازندران، گیلان، ایلام، اصفهان، گلستان و کردستان با یکدیگر رقابت می کنند.
در منطقه دو و در شهر قزوین نیز 8 تیم شامل زنجان، البرز، مرکزی، خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی، قزوین و خراسان جنوبی به مصاف هم می روند
در منطقه یاسوج 6 تیم هرمزگان، لرستان، کرمانشاه، فارس، کهکلیویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان به مصاف یکدیگر خواهند رفت که امروز سه شنبه ورود تیم هاست و رقابت های آنان از فردا آغاز می شود.

]]>
مربی موفق 2016-08-14T08:52:59+01:00 2016-08-14T08:52:59+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/687 مسعود گلاب مربیگری مربی یعنی تربیت‌كننده و مربی‌گری یعنی توانمندسازی تیم ورزشی برای استفاده از بالاترین سطح كارایی خود. مربی را در زبان انگلیسی كوچ می‌نامند و برخلاف آن‌چه تصور می‌شود كوچینگ تنها به میدان مسابقه محدود نمی‌شود، بلكه شامل كلیه مهارت‌هایی است كه برای تربیت و تقویت توانایی‌های جسمی، ذهنی و عاطفی ورزشكاران مورد نیاز می‌باشد. اگرچه ورزشكار برای برنده شدن در یك مسابقه، باید تكنیك‌ها و مهارت‌هایی را بیاموزد. اما همه مهارت‌های جسمی، به‌خودی‌خود، بدون استفاده هستند، مگر آن‌كه با توانا

مربیگری

مربی یعنی تربیت‌كننده و مربی‌گری یعنی توانمندسازی تیم ورزشی برای استفاده از بالاترین سطح كارایی خود. مربی را در زبان انگلیسی كوچ می‌نامند و برخلاف آن‌چه تصور می‌شود كوچینگ تنها به میدان مسابقه محدود نمی‌شود، بلكه شامل كلیه مهارت‌هایی است كه برای تربیت و تقویت توانایی‌های جسمی، ذهنی و عاطفی ورزشكاران مورد نیاز می‌باشد.

اگرچه ورزشكار برای برنده شدن در یك مسابقه، باید تكنیك‌ها و مهارت‌هایی را بیاموزد. اما همه مهارت‌های جسمی، به‌خودی‌خود، بدون استفاده هستند، مگر آن‌كه با توانایی‌های ذهنی هماهنگ باشند. مربیان دركنار مهارت عملی، روی ذهن افراد كار می‌كنند تا اعتمادبه‌نفس، انگیزش و خودباوری را در آنان ایجاد كنند. مربی‌گری، قدرتمندترین و كم‌هزینه‌ترین ابزار پیشرفت و توانمندسازی ورزشكاران است.

مربیان خوب زیادی وجود دارند كه هركدام نقاط قوت خاصی دارند و حتی هنرجویان كلاس‌تان نیز ممكن است در مهارت‌های مختلفی توانمند باشند. یك مربی خوب، به‌دنبال كشف پتانسیل‌ها و توانایی دیگران است تا بتواند از فرمول‌ها و قواعد موفق دیگران، در تمرینات خود استفاده كند.

 

مهارت‌های یك مربی خوب

1) شناسایی توانایی‌ها و ویژگی‌های هر ورزشكار و برنامه‌ریزی برای انگیزش آنان

2) حمایت فكری و عاطفی از ورزشكاران و ایجاد روابط صمیمانه

3) هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی برای رسیدن به اهداف تعیین شده

4) مشاركت دادن افراد در كلاس و ترویج فرهنگ گروهی در تیم

5) ایجاد محیطی سرشار از شور و انرژی و پرهیز از هرگونه گفتار، رفتار تضعیف‌كننده و استفاده از كلمات منفی

6) تشویق افراد به مشاهده كار یكدیگر و گفتگو درباره نقاط ضعف و قوت هم

7) تجزیه و تحلیل اشكالات و ارائه راه حل‌های خلاق برای بهبود آنها

]]>
قضاوت با خودتان... 2016-08-10T08:20:14+01:00 2016-08-10T08:20:14+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/685 مسعود گلاب چهارمین روز مسابقات والیبال قهرمانی کشور امیدهای بانوان روز گذشته (دوشنبه) با هشت دیدار در سه منطقه پیگیری شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی امید بانوان با حضور 27 تیم در سه منطقه و به میزبانی فریدون کنار، زنجان و صومعه سرا از 15 تا 21 مردادماه پیگیری می شود.عدم اعزام تیم امید بانوانبعد از سقوط تیم نوجوانان پسر به دسته دو و عدم اعزام تیم امید پسران و سقوط به دسته 3 و عدم اعزام تیم نوجوانان دختر و سقوط به رده پایینتر،تیم امید بانوان هم در سال
چهارمین روز مسابقات والیبال قهرمانی کشور امیدهای بانوان روز گذشته (دوشنبه) با هشت دیدار در سه منطقه پیگیری شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی امید بانوان با حضور 27 تیم در سه منطقه و به میزبانی فریدون کنار، زنجان و صومعه سرا از 15 تا 21 مردادماه پیگیری می شود.

عدم اعزام تیم امید بانوانبعد از سقوط تیم نوجوانان پسر به دسته دو و عدم اعزام تیم امید پسران و سقوط به دسته 3 و عدم اعزام تیم نوجوانان دختر و سقوط به رده پایینتر،تیم امید بانوان هم در سال 95 اعزام نشد و سقوط کرد


]]>
خطوط لوله و نفت مخابرات... 2016-08-05T08:48:14+01:00 2016-08-05T08:48:14+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/684 مسعود گلاب تیم خطوط لوله و نفت مخابرات خوزستان پس از حضور در مسابقات قهرمانی فرزندان پرسنل شرکت نفت  با کسب جام اخلاق و  عنوان چهارم  به کار خود در این مسابقات پایان داد.   علیرضا اسدیان و محمد شیرعلی وند دو بازیکن آینده دار و خوب شهرستان اندیمشک در تیم منتخب این دوره مسابقات جهت شرکت در مرحله بعد مسابقات جای گرفتند....


تیم خطوط لوله و نفت مخابرات خوزستان پس از حضور در مسابقات قهرمانی فرزندان پرسنل شرکت نفت  با کسب جام اخلاق و  عنوان چهارم  به کار خود در این مسابقات پایان داد.
 
علیرضا اسدیان و محمد شیرعلی وند دو بازیکن آینده دار و خوب شهرستان اندیمشک در تیم منتخب این دوره مسابقات جهت شرکت در مرحله بعد مسابقات جای گرفتند....

]]>
صعود در مسیر سقوط... 2016-07-28T14:49:50+01:00 2016-07-28T14:49:50+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/683 مسعود گلاب دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی کشور نوجوانان دختر در سه منطقه با معرفی تیم های برتر گروه های مقدماتی به پایان رسید.به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دختر با حضور 30 تیم از دوم مردادماه در سه منطقه به میزبانی سنندج، کاشان و مشهد مقدس آغاز و روز گذشته دور مقدماتی این رقابت ها به پایان رسید.در منطقه یک و در شهر سنندج 10 تیم آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، همدان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، قزوین و گیلان در دو گروه با یکدیگر رقاب
دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی کشور نوجوانان دختر در سه منطقه با معرفی تیم های برتر گروه های مقدماتی به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دختر با حضور 30 تیم از دوم مردادماه در سه منطقه به میزبانی سنندج، کاشان و مشهد مقدس آغاز و روز گذشته دور مقدماتی این رقابت ها به پایان رسید.


در منطقه یک و در شهر سنندج 10 تیم آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، همدان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، قزوین و گیلان در دو گروه با یکدیگر رقابت کردند
در منطقه دو و در شهر کاشان نیز 11 تیم شامل بوشهر، فارس، هرمزگان، اصفهان، یزد، کرمان، لرستان، مرکزی، قم، چهار محال و بختیاری و البرز در دو گروه دور مقدماتی به مصاف هم رفتند
در منطقه سوم کشور نیز 9 تیم سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، سمنان، مازندران و کهکیلویه و بویراحمد در شهر مشهد مقدس در دو گروه مقدماتی به مصاف هم رفتند.

 تیم نوجوانان دختر از 30 استان به مسابقات اعزام شده غیر از  خوزستان....
 نتیجه اخلاقی:برداشت آزاد...
قضاوت با خودتان...
]]>
قهرمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 2016-07-26T14:37:31+01:00 2016-07-26T14:37:31+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/682 مسعود گلاب مقام سوم علوم پزشکی اهواز مسابقات قهرمانی کشور دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزبانی شهرکرد برگزار شده و تیم دانشگاه جندی شاپور اهواز با مربیگری شهریار بهرامی و سینا رستگاران بعد از شش سال به المپیاد اعزام و  موفق به کسب مقام سوم شده و جواز صعود به مرحله بعد را کسب نمود... با آرزوی موفقیت برای دوستان خوبم در دانشگاه علوم پزشکی اهواز که با سعی و تلاش الگوهای مناسبی در جهت رشد و توسعه ورزش در والیبال خوزستان خواهند بود....  
مقام سوم علوم پزشکی اهواز
مسابقات قهرمانی کشور دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزبانی شهرکرد برگزار شده و تیم دانشگاه جندی شاپور اهواز با مربیگری شهریار بهرامی و سینا رستگاران بعد از شش سال به المپیاد اعزام و  موفق به کسب مقام سوم شده و جواز صعود به مرحله بعد را کسب نمود...
با آرزوی موفقیت برای دوستان خوبم در دانشگاه علوم پزشکی اهواز که با سعی و تلاش الگوهای مناسبی در جهت رشد و توسعه ورزش در والیبال خوزستان خواهند بود....
 


]]>
بخشنامه جدید سازمان لیگ درباره رقابت های جوانان قهرمانی کشور 2016-07-24T15:29:33+01:00 2016-07-24T15:29:33+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/681 مسعود گلاب تقلب ممنوع...1- صفحه 11 تبصره 7 آئین نامه: در صورتیکه بازیکنی در گذشته با شرایط سنی متفاوتی با حال حاضر در مسابقات رسمی فدراسیون شرکت کرده باشد، حتی با شناسنامه بدون توضیح جدید هم نمی تواند در مسابقات کشوری و باشگاهی شرکت کند.2- صفحه 11 بند 6-15: در صورتیکه بازیکنی با شناسنامه توضیح دار یا شناسامه فرد دیگری در مسابقات رسمی فدراسیون شرکت کند، پس از اثبات، از کلیه مسابقات محروم و به تیم باخت فنی داده می شود و برای تصمیمات بعدی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.سازمان لیگ فدراسیون والیبال در بخشنام
تقلب ممنوع...
1- صفحه 11 تبصره 7 آئین نامه: در صورتیکه بازیکنی در گذشته با شرایط سنی متفاوتی با حال حاضر در مسابقات رسمی فدراسیون شرکت کرده باشد، حتی با شناسنامه بدون توضیح جدید هم نمی تواند در مسابقات کشوری و باشگاهی شرکت کند.

2- صفحه 11 بند 6-15: در صورتیکه بازیکنی با شناسنامه توضیح دار یا شناسامه فرد دیگری در مسابقات رسمی فدراسیون شرکت کند، پس از اثبات، از کلیه مسابقات محروم و به تیم باخت فنی داده می شود و برای تصمیمات بعدی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.


سازمان لیگ فدراسیون والیبال در بخشنامه جدیدی به هیات های استانی بند هفت مقررات و قوانین مسابقات والیبال قهرمانی کشور دسته های یک تا سه را حذف کرد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی رده سنی جوانان دسته یک، دو و سوم کشور به صورت همزمان از 25 تا 31 مردادماه به ترتیب به میزبانی شهرهای فریدون کنار، اردبیل و سنندج برگزار می شود.
بر اساس دستورالعمل جدید سازمان لیگ فدراسیون والیبال بند هفت بخشنامه قبلی حذف شد. بنابر این بر اساس بندهای مشروحه زیر که در آئین نامه سازمان لیگ سال 95-94 ثبت گردیده، در کلیه مسابقات کشوری و باشگاهی اقدام خواهد شد.


]]>
سقوط نوجوانان خوزستان به دسته دو 2016-07-21T09:41:13+01:00 2016-07-21T09:41:13+01:00 tag:http://valiballlove.mihanblog.com/post/679 مسعود گلاب پایان مرحله مقدماتی قهرمانی کشور نوجوانانبعد از عدم اعزام تیم امید خوزستان و سقوط این تیم  به دسته سوم،نوجوانان هم با شکست در همه مسابقات به دسته دوم سقوط  کرد.قطعا اطمینان دارم که کادر فنی و همه بازیکنان خوب نوجوانان خوزستان همه سعی و تلاش در جهت نتیجه گیری انجام داده اند و نتیجه این سقوط متوجه همه ورزشی های والیبال خواهد بود.ولی واقعا بضاعت والیبال ما در بدترین شرایط سقوط بدون حتی یک برد هم نبود...مساله مهمتری که از قبل از اعزام اهالی والیبال را مکدر کرده بود خط خوردن ب
پایان مرحله مقدماتی قهرمانی کشور نوجوانان
بعد از عدم اعزام تیم امید خوزستان و سقوط این تیم  به دسته سوم،نوجوانان هم با شکست در همه مسابقات به دسته دوم سقوط  کرد.
قطعا اطمینان دارم که کادر فنی و همه بازیکنان خوب نوجوانان خوزستان همه سعی و تلاش در جهت نتیجه گیری انجام داده اند و نتیجه این سقوط متوجه همه ورزشی های والیبال خواهد بود.ولی واقعا بضاعت والیبال ما در بدترین شرایط سقوط بدون حتی یک برد هم نبود...
مساله مهمتری که از قبل از اعزام اهالی والیبال را مکدر کرده بود خط خوردن بازبکنان خوزستانی و استفاده از بازیکن شمالی در ترکیب تیم منتخب خوزستان بود...

اکنون که مسابقات به اتمام رسید کدام مقام مسول پاسخگو خواهد بود؟
این تیم نتیجه فعالیتهای 4ساله هیات پارسافر بود که کمتر از 3ماه دیگر رو به اتمام است
چه کسی پاسخگوی همه هزینه های به باد رفته والیبال استان که مرتب دم از فعالیت کانونها و اماده سازی تیم المپیک 2020 میزدند خواهد بود؟

سایت رسمی هیات والیبال بعد از دومین شکست از اطلاع رسانی به طرز عجیبی خودداری کرد و هنوز کسی در خصوص عدم اعزام تیم امید و سقوط به دسته سوم و سقوط نوجوانان به دسته دو مسو لیتی بعهده نگرفته و جالبتر در سایت هیات والیبال مشاهده کردم ابراهیم پارسافر جناب اقای محمود قاسمی را بعنوان الگوی جوانان معرفی کرده...

خداوکیلی هیچی سر جای خودش نیست...
اقایان محترم این مرد بزرگوار در اندیمشک بعنوان اسپانسر و حامی والیبال در حال فعالیت و خدمت هستند که حقیقتا باید از زحمات محمود قاسمی تشکر کرد ولی زحمات ایشان باید الگوی شما باشد 
جوانان برای پیشرفت، الگوهای خوب و بی نظیری چون محمد موسوی و شریفات دارند.

مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دسته یک تا سه کشور روز گذشته به پایان رسید و مرحله نیمه نهایی با حضور چهار تیم برتر هر دسته امروز (پنج شنبه) پیگیری می شود.
مسابقات والیبال قهرمانی نوجوان دسته یک کشور با حضور 10 تیم در دو گروه مقدماتی در ارومیه پیگیری شد و در نهایت رده بندی دو گروه به قرار زیر شد تا تیم های اول و دوم راهی مرحله نیمه نهایی شوند.
تیم خوزستان با برگزاری 4 مسابقه و قبول 4 شکست به لیگ دسته دو سقوط کرد

رده بندی مرحله مقدماتی گروه یک:
1-    گلستان
2-    آذربایجان غربی
3-    قزوین
4-    مرکزی
5-    خوزستان

در پایان نگاه همه متوجه تیم جوانان خواهد بود که امیدوارم برادر بزرگوارمون جناب اقای فردیپور با اعزام یک تیم سالم و بدون تقلبی به والیبال خوزستان خدمت کنند.

]]>