تبلیغات
والیبال استان خوزستان - می خوای پاسور بشی؟
شنبه 4 مهر 1394  11:30 ب.ظ
نوع مطلب: (آموزشی ،) توسط: مسعود گلاب

می خوای پاسور بشی؟


انواع پاس:

۱)پاس سرعتی

۲)پاس کنده(منطقه ۲ و ۴)


3)پشت خط


۴)پایپ


۵)بریده


۶)پاس دوبل(شامل چند پاس مثل ابرو و دوبل و...)


لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید


می خوای پاسور بشی؟


انواع پاس:

۱)پاس سرعتی

۲)پاس کنده(منطقه ۲ و ۴)

۳)پشت خط

۴)پایپ

۵)بریده

۶)پاس دوبل(شامل چند پاس مثل ابرو و دوبل و...)


میدونی واسه چی پاسور بازیکن اصلی یه تیمه؟

چون باید بتونه با توجه به بازیکن خودی و دفاع حریف و امتیازات یه تصمیم عاقلانه بگیره. باید بدونه کی منطقه چنده که بتونه بهترین کارایی بازیکن خودیو نشون بده با پاسی که میده

مثلا پاسور باید بدونه که بازیکنی که خوب پایپ میزنه الان چه منطقه ای هست . تو طول بازی باید بازیکن حریف رو انالیز کنه که چه بازیکنی دفاش ضعیفه و بیشتر به بازیکنی که مقابل اونه پاس بده

در کل پاسور وظایف زیادی داره که این کوچک ترینش بود . تو پستهای بعدی کامل توضیح میدم

بریم سر وقت پاسها و نکته های ریزی که داره

پاس سرعتی= این نوع پاس رو باید به هوش پاسور بسپاری چون باید نسبت به اسپکرش پاس بده ((نسبت به ارتفاع پرشش)) ولی مهم ترین نکتش اینه که باید بزاره زیر دست سرعتی زن. تو این نوع پاس باید بتونی توپ رو سری بذاری زیر دست اسپکرت پس توپ رو به هوای زیبایی پنجه رو دستت نگه ندار

این نوع پاس تک فاع ولی اگه سرعتی زن دفاع بشه به نظر من مقصر اصلی پاسور نه سرعتی زن.چرا؟

چون نکته اصلی رو که گفتم رعایت نکرده((نسبت به اسپکر خودی و دفاع حریف پاس بده)) خوب تو که میدونی زاویه بازه چرا به اسپکرت پاس باز نمیدی؟((پاس باز= یعنی توپ طول بیشتری رو طی کنه)) تا با ایکار فضای بیشتری باز بشه واسه اسپکرت. در ضمن سرعتی زنا بیشتر باید مچ خودشون رو تقویت کنن تا به موقع بتونن از مچشون استفاده کنن

پاس کنده (منطقه ۲ و ۴)= یه اصلی تو پاسوری هست که باید بیشترین تلاشت رو کنی تا اسپکرت تک دفاع بشه یعنی دفاع وسط نرسه

رو این اصل مربی های عزیز می گن پاس منده رو بکشید ((یعنی رو منطقه ۲ و ۴ توپت نیوفته)) چون دفاع وسط میرسه

تو این نوع پاس سیع کن پاست رو یکم بیرون بدی((اندازه ۲تا توپ با تور فاصله داشته باشه)) که اسپکرت راحت با توپ بازی کنه و راست به راست یا زاویه براش آزاد باشه

پاس کنده تو والیبال امروزه دیگه جایی نداره ((بخاطر ۳ دفاع شدنش)) بیشتر رو کنده تیز سرمایه گذاری کنین

پشت خط= این نوع پاس مثل کنده میمونه با این تفاوت که یکم باید بیرونتر پاس بدی((۴تا توپ از تور فاصله داشته باشه))

سعی کنین ارتفاع پاس پشت خط رو نسبت به کنده بیشتر بدیدن که پست خط زن تیم قدرت مانور بیشتری داشته باشه

پایپ=این پاس رو من خیلی دوست دارم . توایرانم خیلی جواب میده

اولین بار تو تیم برزیل ابداع شد و بخاطر همین پاس جیبا مطرح شد((بهترین پایپ ها رو جیبا میزد))

ارتفاع این پاس معمولا یک متره که مثل پشت خط باید ۴توپ از تور فاصله داشته باشه

سعی کن پشت سرعتی زن پایپ بدی که وقتی دفاع وسط با سرعتی زن میپره پایپت بی دفاع بشه

بریده= این پاس همو پاس سرعتیه ولی با این تفاوت که تو فاصلت با سرعتی زن زیاد شده و باید این فاصله رو با سرعت بیشتر توپ جبران کنی

این نوع پاس رو بیشتر دقت کن چون باید مثل پاس سرعتی بذاری زبر دست اسپکرت

ابرو= این نوع پاس هم که به ابرو شهرت داره تو ایران خیلی جواب میده

چون فن دفاع تو ایران خیلی ضعیف

حساب کن پاس ۱ باز میدی و بعد از سرعتی زن می افته ولی بازیکن منطقه ۲ میزنه . یعنی بازیکن منطقه ۲ تو منطقه ۳ اسپک میزنه( تقریبا میشه گفت دوبل))ارساله مقاله از طرف دوست خوبم حسین ریکاردو

آموزش تکنیک پنجه
تکنیک پنجه رامیتوان دقیقترین ومهمترین تکنیک والیبال محسوب نمود . اگربازیکنی این تکنیک رابه خوبی فراگیرد درفاکتورهایی مانند تعیین مسیر توپ , سرعت توپ , محل فرود توپ , هدف گیری دقیق و....بسیارموفق خواهد بود.شاید به نظر برسد فقط افرادی که درزمین نقش پاسوری رابه عهده دارند می بایست دراین تکنیک مهارت بالایی داشته باشند ولی فراگیری درست ومهارت دراین تکنیک به بازیکنان حمله ای وحتی لیبروها کمک بسیار شایان توجهی می نماید .البته یاد آوری این نکته ضروریست که مهارت دراین تکنیک دیرترازمهارت دردیگر تکنیک های والیبال حاصل میشود وبه حوصله ی بیشتری هم نیاز دارد.
اما آموزش آن :
درآموزش پنجه سه محور اصلی مورد بحث قرارمیگیرد:
1- وضعیت عمومی بدن
2- وضعیت دستها (قبل -هنگام وپس ازضربه به توپ)
3- مراحل دریافت وارسال توپ
1- شرح مرحله اول : وضعیت عمومی بدن
اگر به گارد پنجه بادقت نگاه کرده باشید متوجه خواهیدشدکه تفاوتهایی باگارد ساعد درحالت متوسط وجوددارد
1-1 – درگارد ساعد پاها به اندازه تقریبی 5/1 برابر عرض شانه هاباز میشدند حال آنکه درپنجه پاها به اندازه عرض شانه ها (نه بیشتر) ازهم فاصله میگیرند
2-1- درگاردساعد باسن بیشتر ازگارد پنجه به سمت عقب متمایل می شود
3-1- دستها نیز بالاترازسطح شکم قرارمیگیرند
4-1- درگاردهای ساعد گفته شده بود بازیکن درحال آموزش پای دلخواه رادرجلو قراردهد ولی درتکنیک پنجه قراردادن پای راست درجلو الزامی است .
2- شرح مرحله دوم (وضعیت دستها )
انگشتان دستها بایستی کاملا بازبوده وحالتی کروی به خود بگیرند (دقیقا به اندازه وقالب توپ)
انگشتان شست که باکنارهم قرارگرفتن یک خط رامیسازند بایستی موازی ابروها ودرفاصله مناسب از سر وصورت قراربگیرند . انگشتان نشانه هم درکنارهم قرارگرفته وبا انگشتان شست یک مثلث راتشکیل میدهند
نکته مهم :
برای اینکه بدانیم وضعیت دستها نسبت به سر(ازلحاظ فاصله ) درحالت مناسب قرارداردیانه می توان تست زیرراانجام داد.
هنگام پنجه زدن دقیقا قبل ازعمل ضربه به توپ , دستها راازهم دورکنید تاتوپ ازدرون مثلث پنجه عبورکند وهمزمان بااین عمل, سر, هیچگونه حرکتی نداشته باشد .اگرتوپ درست به محلی که فوتبالیستها تکنیک هدزدن راانجام میدهند برخوردکرد یعنی فاصله دستها درست قرارگرفته است .
البته پس ازکسب مهارت سطح تماس انگشتان باتوپ کاسته میشود وانگشتان کوچک دیگر هنگام ضربه باتوپ تماس نخواهند داشت.
۳- شرح مرحله سوم (دریافت وارسال)
مرحله دریافت وارسال درمدت زمان بسیارکوتاهی انجام میشوند بگونه ای که شاید نتوان مرزی بین آنها درعمل قائل شد اما برای آموزش میتوان آنهارابصورت مجزا توضیح داد.
مرحله دریافت :
پس ازرسیدن به محل مناسب (زیر وپشت توپ) بااستفاده ازگامهای درست واتخاذ گاردمناسب , برای تکنیک پنجه آماده میشویم . دراین حالت دستها کاملا به سمت توپ کشیده شده وحالت کروی خودرادارند (آرنجها کاملا کشیده شده اند) . بدون آنکه تماسی بین دستها باتوپ وجود داشته باشد , دستها به اسقبال توپ میروند وتوپ راتانزدیک شدن به سر همراهی میکنند . دراین حالت توپ به نزدیکترین فاصله بادستها وسررسیده وحالت کروی دستها دقیقا توپ رااحاطه کرده اند
مرحله ارسال:
هنگامی که توپ درمناسبترین مکان ازنظر فاصله باسرقرارگرفت وبدن نیز درحال تعادل وثبات مناسب بود عمل ضربه زدن به توپ انجام میشود (زمان ضربه )ودستها دوباره توپ ارسالی به سمت هدف رادنبال می کند تا کشیدگی کامل دستها (البته درپاسهای کوتاه فقط مچ دست نیرورابه توپ وارد میکند ونیازی به بازشدن مابقی مفاصل دست نیست)
عملکرد مفاصل درپاس پنجه :
1- درپاس های کوتاه تقریبا تا1 متر ارتفاع بالاترازتور(پاس روی سر- پاس جلو وپشت) مفاصل انگشتان ومچ دست به توپ نیروواردمیکنند .
2- درپاسهای متوسط تقریبا از1متر تا 4متر ارتفاع ونزدیک به دوسر تور(نزدیک به آنتن ها ) علاوه برانگشتان ومفصل مچ دست , مفصل آرنج وکتف نیز به توپ نیرومیدهند
3- درپاس های بلند باارتفاع وفاصله بیش از4متر ازتمام مفاصل انگشتان – مچ دست – آرنج – بازو- کمر –زانوها ومچ پاها استفاده میشود (مثلا دراجرای پاس بلند ازمحل قطرهای زمین والیبال)
شکلهای مختلف اجرای پاس پنجه :
1- گارد ایستاده
2- گاردمتوسط
3- گارد نشسته
4- پنجه درحال پرش
5- پاس پنجه پشت
6- پاس پنجه ازپهلو

devil-man آنلاین نیست. 

  • آخرین ویرایش:شنبه 11 مهر 1394
آخرین پست ها